Jak zostać tłumaczem przysięgłym macedońskiego?

MIW 10.11.2016

Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka macedońskiego?


Tłumacz przysięgły to osoba, która tłumaczy i poświadcza dokumenty tak, aby mogły zostać złożone w urzędzie kraju posługującego się językiem innym od języka kraju, w którym te dokumenty zostały sporządzone. Polscy tłumacze przysięgli pracują w zakresie wielu języków, nawet tak egzotycznych jak amharski (oficjalny język Etiopii) czy paszto (drugi urzędowy język Afganistanu). Przy tych językach macedoński wydaje się więc być mało egzotycznym – nic więc dziwnego, że w Polsce funkcjonuje ośmioro tłumaczy przysięgłych zajmujących się właśnie tym językiem.

Kroki jakie należy podjąć

Aby zostać tłumaczem przysięgłym języka macedońskiego, zdecydowanie trzeba nie tylko znać ten język na bardzo wysokim poziomie, ale także mieć opanowaną terminologię prawniczą oraz orientować się w zagadnieniach prawa niezbędnych do zrozumienia i bezbłędnego przetłumaczenia otrzymanych dokumentów. Potwierdzić te kompetencje należy podczas skomplikowanego egzaminu, którego nie ma możliwości zdać bez uprzedniego dokładnego przygotowania. Pierwszym etapem egzaminu jest etap pisemny, podczas którego kandydat na tłumacza przysięgłego języka macedońskiego tłumaczy dwa teksty z języka polskiego i dwa teksty z języka macedońskiego. Dodatkową trudnością dla kandydatów podczas egzaminu jest presja czasu (na tłumaczenie mają cztery godziny), konieczność pisania ręcznie oraz brak możliwości sięgnięcia do źródeł internetowych. Przejście tego etapu wymaga zdobycia co najmniej 150 na 200 możliwych punktów. Drugim etapem jest etap ustny. Sprawdza on kompetencje osób aspirujących do funkcji tłumacza przysięgłego na dwa sposoby – podczas tłumaczenia konsekutywnego oraz tłumaczenia a vista. Tłumaczenie konsekutywne, inaczej następcze, polega na tym, że kandydat na tłumacza przysięgłego słyszy tekst we fragmentach i po każdej takiej części tekstu tłumaczy ją z języka polskiego na język macedoński. Tłumaczenie a vista dotyczy tekstów w języku macedońskim. Osoba zdająca czyta tekst i jednocześnie wypowiada jego tłumaczenie na język polski. W ten sposób tłumaczy się dwa teksty. Uzyskanie co najmniej 150 punktów na 200 możliwych gwarantuje zdanie egzaminu. Nie jest to jednak jedyną sprawą, o którą musi zadbać osoba chcąca pełnić funkcję tłumacza przysięgłego. Musi ona bowiem posiadać obywatelstwo Polski, któregoś z krajów członkowskich Unii Europejskiej lub EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu). Oczywistym warunkiem jest znajomość języka polskiego, bez której zdanie egzaminu nie jest możliwe. Należy także ukończyć studia wyższe, posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i nie być karanym za przestępstwa umyślne, skarbowe oraz nieumyślne, ale popełnione przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego. Osoba spełniająca te warunki składa wtedy przysięgę Ministrowi Sprawiedliwości, zostaje wpisana na listę tłumaczy przysięgłych, a także otrzymuje swoją pieczęć. Od tej chwili może rozpocząć praktykę.

Rezultaty egzaminu na tłumacza przysięgłego języka macedońskiego

Dotychczas rezultaty egzaminu na tłumacza przysięgłego języka macedońskiego mogą w pełni satysfakcjonować zarówno zdających, jak i egzaminatorów. Zdawalność od 2011 roku wynosi bowiem 100%! Wszyscy, którzy podeszli do egzaminu pisemnego, zdali go, z takim samym sukcesem poradzili sobie z egzaminem ustnym i już rozpoczęli praktykę. Stwierdzenie to może być mniej imponujące, kiedy weźmiemy pod uwagę, że w ciągu ostatnich pięciu lat do egzaminu podeszły tylko dwie osoby. Wrażenie robi za to fakt, że te dwie osoby to aż 25% funkcjonującej obecnie grupy tłumaczy przysięgłych języka macedońskiego. Choć najkrócej pracujący tłumacz przysięgły rozpoczął pełnienie swej funkcji dopiero dwa lata temu, można być pewnym, że robi to tak samo dobrze jak jego koledzy po fachu. W tak małej grupie zawodowej nie ma miejsca na błędy, nie można bowiem pozostać anonimowym. Z całą pewnością jednak tłumacze przysięgli języka macedońskiego są bardzo dobrze przygotowani do pełnienia swej funkcji, czego dowodzą przytoczone wyżej wyniki egzaminu.

Podsumowanie

Jak więc zostać tłumaczem przysięgłym języka macedońskiego?

  • Opanować język, terminologię oraz niezbędne zagadnienia prawnicze
  • Zdać egzamin zarówno na etapie ustnym, jak i pisemnym
  • Zadbać o spełnienie innych wymaganych prawnie warunków
  • Złożyć przysięgę Ministrowi Sprawiedliwości i zostać wpisanym na listę tłumaczy przysięgłych
  • Rozpocząć praktykę

Wydaje się, że nie ma nic prostszego? Warto więc spróbować swoich sił i zasilić ośmioosobowe grono tłumaczy przysięgłych języka macedońskiego.