Jak zostać tłumaczem przysięgłym macedońskiego?

MIW 04.10.2016

Strona przeliczeniowa w języku macedońskim.

W przypadku, gdy tekst, który chcemy w jakikolwiek sposób wykorzystać – w naszej pracy naukowej, w naszym przedsiębiorstwie lub do celów dopełnienia wymaganych formalności, jest napisany w obcym języku, prawdopodobnie potrzebować będziemy pomocy tłumacza. Wiadomo zaś, że za wykonaną usługę taki tłumacz wyliczy nam kwotę, jaką będziemy musieli zapłacić. Podstawą do wyliczenia tejże kwoty jest ilość stron przeliczeniowych, na jaką dzieli się tekst. Czym jednak jest strona przeliczeniowa? Na pewno nie ma ona nic wspólnego ze stroną pojmowaną jako kartka A4, a więc jej rozpoznanie może nie być łatwe dla osoby niemającej styczności z tłumaczeniami w swojej pracy.

Strona przeliczeniowa w tłumaczeniu zwykłym

Zanim zaczniemy określać, czym charakteryzuje się strona przeliczeniowa tłumaczenia na język macedoński lub w odwrotnym kierunku, należy zaznaczyć jeszcze, że jej cechy różnią się w zależności od tego, czy dotyczy ona tłumaczenia zwykłego, czy uwierzytelnionego. Tłumaczenie zwykłe to tłumaczenie, które nie musi być wykonane przez tłumacza przysięgłego. Mogą je sporządzić absolwenci lingwistyki lub filologii, a czasem nawet osoby dobrze znające język. Zakres tematyczny tłumaczenia zwykłego jest bardzo szeroki – zawierają się w nim teksty naukowe, techniczne czy literackie. Strona przeliczeniowa takiego tłumaczenia nie ma ściśle określonej objętości. Liczba znaków w jej przypadku waha się zwykle od 1500 do 1800 i jest ustalana indywidualnie, według uznania biura lub tłumacza. Rzecz ma się zupełnie inaczej, gdy chodzi o tłumaczenie uwierzytelnione.

Strona przeliczeniowa tłumaczenia uwierzytelnionego języka macedońskiego

Czym w Polsce charakteryzuje się tłumaczenie uwierzytelnione z języka macedońskiego? Jest to tłumaczenie wykonywane przez tłumacza przysięgłego, czyli osobę, która została zaprzysiężona przez Ministra Sprawiedliwości i dzięki temu jest uprawniona do tłumaczenia dokumentów tak, aby mogły one zostać złożone w np.: w polskich urzędach. Zawód takiego tłumacza to instytucja unormowana prawnie, a więc również cechy strony przeliczeniowej opisane są w akcie prawnym, w Rozporządzeniu (…) w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego. Rozporządzenie to stanowi, że strona przeliczeniowa składa się z 25 linijek po 45 znaków w każdej. Znaków – czyli liter, liczb i znaków przestankowych. W tę liczbę wchodzą także spacje, dlatego często liczbę znaków określa się jako „znaki ze spacjami”. Wspomniane formatowanie dokumentu byłoby jednak dosyć kłopotliwe zarówno dla tłumacza, jak i dla późniejszego czytelnika tak przygotowanego tekstu. Słowa byłyby bowiem podzielone pomiędzy linijki w sposób sprzeczny z zasadami ortografii, a nawet z logiką, i ich zrozumienie wymagałoby wielokrotnego czytania tekstu. Jak wiadomo, często na tak długą pracę z dokumentem nie ma czasu, co mogłoby powodować błędne interpretacje i w rezultacie dostarczać problemów osobie, która zamówiła tłumaczenie. Aby uniknąć takiej sytuacji, prawo dopuszcza pojmowanie strony przeliczeniowej jako 1 125 znaków (jest to wynik pomnożenia 25 linijek przez 45 znaków). Dzięki temu tłumacz może swobodnie formatować dokument, a określenie, z ilu stron przeliczeniowych składa się tekst, jest znacznie ułatwione. Wystarczy po wykonanym tłumaczeniu sprawdzić w dowolnym programie do edytowania tekstów ilość znaków ze spacjami (zzs), a następnie wykonać obliczenie:
ilość zzs / 1 125 = ilość stron przeliczeniowych
Przy takim określaniu należy pamiętać, że każda rozpoczęta strona tłumaczenia liczy się jako pełna strona i za taką zostanie uznana podczas szacowania ceny.

Jak obliczyć ilość stron przeliczeniowych tłumaczenia na język macedoński samodzielnie

Wydawałoby się, że nie ma nic prostszego niż sprawdzenie objętości tekstu składanego do tłumaczenia na język macedoński lub z tego języka, szczególnie jeśli posiadamy dokument w wersji elektronicznej. Tekst wrzucamy do programu Word, otwieramy zakładkę „Recenzja”, wybieramy opcję „Statystyka wyrazów” i pod nazwą „Znaki (ze spacjami)” odnajdujemy interesującą nas liczbę. Niestety, poznanie tej ilości nie dostarczy nam informacji, z ilu stron przeliczeniowych będzie się składał nasz dokument. Dzieje się tak z kilku powodów. Po pierwsze, dokument dzieli się na strony przeliczeniowe dopiero po jego przetłumaczeniu, a nie sposób przecież określić objętości tekstu w innym języku. Może się ona znacznie różnić od początkowej objętości tekstu – wyrażenia mające to samo znaczenie nie muszą przecież mieć takiej samej długości. Po drugie, tłumacz przysięgły musi nie tylko tłumaczyć sam tekst – musi także dodać pewne elementy, które w znacznym stopniu wpływają na finalną ilość znaków. Tłumacz przysięgły języka macedońskiego musi bowiem opisać każdy znak graficzny występujący na dokumencie – podpis, pieczęć, inne elementy tego typu. Równie dokładnie określić musi cechy charakterystyczne papieru, na jakim tłumaczony dokument został sporządzony – znaki wodne, elementy ozdobne itp. Pod przetłumaczonym dokumentem musi również umieścić klauzulę poświadczającą, czyli stwierdzenie, że tłumaczenie jest zgodne np.: z oryginałem, skanem kopią dokumentu. Musi tam również umieścić swoje imię i nazwisko, przydzielony mu numer oraz numer tłumaczenia w repertorium. Jak łatwo się domyślić, wszystkie te opisy znacznie zwiększają objętość dokumentu. Z tych dwóch powodów prawie niemożliwym jest samodzielne określenie ilości stron przeliczeniowych tłumaczenia z lub na język macedoński.

Podsumowując, strona przeliczeniowa tłumaczenia z lub na język macedoński to jednostka, na podstawie której tłumacz wylicza kwotę należną za wykonanie tłumaczenia. W przypadku tłumaczenia zwykłego nie jest ona odgórnie określona, w przypadku uwierzytelnionego – jak najbardziej. Liczy ona 1 125 znaków. Podzielenia dokumentu na strony przeliczeniowe dokonuje się po przetłumaczeniu go i dodaniu wszystkich niezbędnych elementów.